Çoğu zaman, aklımızda bir hedef olsa da gün içerisinde yaşadıklarımızın hengamesiyle hedeflerimizden uzaklaşır ve asıl yapmamız gerekenleri unutuveririz. Günümüzü daha verimli geçirmek esasında hayatımızı daha yaşanılabilir kılmak ve istediğimiz yöne yönlendirmek demektir. Peki bunu nasıl başarabiliriz?

Kaynak: FreePik

Özellikle şehir hayatına yaşamaya alışmış ve kalabalığın hızına ayak uydurma çabasına girmiş olan bizler, çoğu zaman zihnimizi toparlamakta ve aklımıza koyduğumuz bir hedefe yavaş ama emin adımlarla ilerlemekte güçlük çekebilmekteyiz. Elimizdeki bitmeden başka şeylere yönelmek ve hatta yarım bıraktıklarımızı daha önceden aynı makus kaderi paylaşmış olanların arasına iterek unutmak da tabii cabası.


Bir şeyler okurken, bir şeylere çalışırken, dinlenirken, uyandığımızda, uyumaya çabaladığımızda sık sık farkında olmadığımız ve artık bize normal gelmeye başlayan ama aslında zihinsel olarak ne kadar yorgun olduğumuzu ortaya koyan şeyler yaşarız. Peki bunlardan kurtulmanın yolu nedir?

Görsel Kaynak: BigThink

Daha önce hiç kitap okumaya çalışırken, nedenini bilmediğiniz bir şekilde odaklanma sorunu yaşadınız mı? Ya da çalışırken zorluk çektiğiniz? Ortada hiçbir sebep yokken, en ufak şeylerde bile moralinizin bozulduğu, isteğinizin kaybolduğu, sinirlerinizin gerildiği…

Tıpkı yoğun bir spor seansının ardından bedenimizi istediğimiz gibi kullanmakta zorluklarla karşılaştığımız ve ağrı çektiğimiz gibi zihnimiz de belirli bir yoğunluğun ardından yorularak istediğimiz gibi çalışmakta sorunlar yaşayabilir.

Öncelikle bu…


Evet, karşınızdaki kişi oldukça saçma ve anlamsız konuşuyor. Ayrıca sizi de hiç dinlemiyor ve kendini tekrar ediyor. Belki bu sizin için çok büyük bir zaman kaybına yol açtı, belki de çok yoğun emek sarfettiğiniz bir iş mahvoldu ama yine de kendinizi sakin tutabilmeniz, sizin için çok önemli.

Görsel Kaynak: iStockPhoto

“İnsan malvarlığını korumak konusunda oldukça hesaplı davranır, acak açgözlü olmanın onur vesilesi sayılacağı tek konu olan zamanın harcanmasına gelince oldukça bonkör davranır.” — Seneca

Stoacılık, önceki yazılarımızda ayrıntılarıyla anlatmaya çabaladığımız üzere, kişinin erdemli bir birey olarak topluma ve dolayısıyla kendisine sağlayabileceği en yüksek faydayı sağlayabilmesi için özeğitimine ağırlık vermesi üzerine kurulu bir felsefedir…


Fenike asıllı, MÖ 334 yılında Kıbrıs’ta dünyaya gelen Zenon; ölümünden 2283 yıl sonra, Wuhan’da saptanıp yaklaşık 3 yıl boyunca tüm dünyayı etkisi altına almış ve hala etkilerini devam ettiren bir virüs ile mücadele etme konusunda size nasıl yardımcı olabilir?

Kaynak: Teepublic

Tıpkı insanlığım tüm ortaya koyduğu çabanın bir noktada doğanın tekrar ve taklidi olması gibi aslında yaşadığımız olayların da temeline baktığımızda kendi içerisinde bir tekerrürde olduğunu görmek mümkündür. Dünyamız ilk kez pandemi yaşamıyor, büyük ihtimalle son kez de olmayacak.

Tıpkı, daha önceki yazılarımızda çok kez değindiğimiz Marcus Aurelius’un da mücadele vermek zorunda kaldığı veba salgını gibi, biz de Covid-19 salgınıyla mücadele mecburiyetindeyiz…


İnsana yaşamına devam edebilme gücünü sağlayan en önemli şeylerden biri motivasyondur. Motive olmuş bireylerin, kimimiz için imkansız gibi görünen şeyleri dahi başardığını birçok örnekte görebiliriz. İşte, hem bu gerekli motivasyonun sağlanmasında hem de devamlılığının sağlanılarak istenilen hedefe başarıyla ulaşılabilmesinde kişinin kendi zihnini eğitmesi ve ilk iki yazımızda da değindiğimiz (1,2) üzere öz disiplin geliştirmesi oldukça önemlidir.

Kaynak: The Wilson Beacon

Erdemli bir yaşam sürmeyi temel hedef belirlemiş olan Stoacılık felsefesinin de şüphesiz öz disiplin geliştirmekle ilgili bizlere katacağı birçok şey var. Bu konuda daha önce değindiğimiz Marcus Aurelius ile birlikte şimdi diğer Stoacı filozofların da bize önerdiklerine kaldığımız yerden devam edelim;

7) Uzun vadeli kazanımlarına odaklan.

Bir şey yapmadan…


Her ne kadar konusu kişiden kişiye farklılık gösterse de başarılı olmak her bireyin en nihai noktada istediği en temel şeydir. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi olarak bilinen insan psikolojisi üzerine yapılmış ve kabul görmüş teorisinde de belirtildiği üzere yiyecek, barınma, güvenlik gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından kişilerin saygınlık ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları gelmektedir.

İşte kendimizi gerçekleştirebilmemiz ve hedeflerimize erişerek başarılı olabilmemiz için en temel gereksinim: Öz Disiplin

Kaynak: Disiplin Grubu Disiplin Albümü

Bir önceki yazımızda(henüz okumamış olanlar buradan erişebilir) öz disiplin geliştirebilmek adına Marcus Aurelius temelinde Stoacılığın bize verdiği tavsiyeleri sıralıyorduk, kaldığımız yerden devam edelim.

4) Kendinize gönüllü zorluklar oluşturun.

“Kendimizi küçük şeylerde disipline etmemiz gerekir, ve buradan yola çıkarak daha değerli…


Yaşamımızda belirli bir başarı skalasını yakalamak için yapmamız gerekenler ve izlememiz gereken yöntemler kişiden kişiye ve konudan konuya büyük değişiklikler gösterebilmekte. En basit örnekten yola çıkmamız gerekirse, kimisi için dersleri günü gününe takip ederek notlar almak ve sonrasında bu notları bir kez gözden geçirmek bir dersin sınavını geçmek için yeterli olabilirken, kimileri için de bahse konu dersin kitabını ayrıntılarıyla incelemek daha işlevsel olabiliyor. Ancak, tüm bu farklı deneyimlerimize geçmeden yolun en başında hepimizin yapması gereken bir şey var: Öz Disiplin Geliştirmek

Kaynak: Disiplin Grubu Disiplin Albüm Kapağı

Öncelikle disiplin ve öz disiplin kavramlarını ne anlamda kullandığımızı anlamamız gerekir. Disiplin, sözlük anlamıyla “Bir topluluğun, yasalarına ve düzenle…


Eliniz takıldı ve bilgisayarınızın üstüne çay döktünüz. Saatlerdir üzerinde çalıştığınız dosyanın kaydedilmemiş olması da cabası… Üstüne üstlük daha bilgisayarınızı da yeni almıştınız ve pandemiden dolayı tüm teknik servisler 2 hafta boyunca kapalı. İşte böyle bir durumda tekrar etmelisiniz: Amor Fati

Kaynak: Quotefancy | “Amor Fati — ‘Kaderini Sev’, ki o aslında senin yaşamındır.”

Doğrudan çevrildiğinde “kader sevgisi” ya da “kaderini sev” olarak anlaşılabilecek olan Amor Fati, aslında pek de beklenmedik bir şekilde tarihin bilinen en büyük Nihilist filozoflarından Friedrich Nietzsche tarafından sıkça kullanılan ve aynı zamanda Stoacılık felsefesi içerisinde de kendisine yer edinebilmiş bir kader yaklaşımı. …


Doğum gününüz belki geçtiğimiz gündü, belki de yarın. Belki 20 yaşınızı dolduruyorsunuz belki de 30 yaşınızdan gün alacaksınız. Belirli bir süreyi geride bıraktınız ve önünüzde de bilmediğiniz kadar bir süre var. Peki bu ne kadar olduğunu bilmediğiniz süre, hayatınızı nasıl etkilemeli? Hayatınızı buna göre düzenliyor musunuz? Ölüm, herkesin ulaşacağı nihai durak ise, öncesinde buraya nasıl varacağımızı doğru idrak edebilmek gerekmez mi?

Kaynak: LaverdadNoticias Web Sitesi

Tüm insanların hayatını şekillendiren ve hatta insanlığa yön vermiş düşüncelerin, akımların en temel noktalarının oluşmasına neden olan kaçınılmazlık: Ölüm

Ölümün kaçınılmazlığı şüphesiz Stoacılık felsefesini de derinden etkilemiştir. Hatta önceki yazıda da değindiğimiz üzere (eğer okumadıysanız buradan erişebilirsiniz) Stoacılığın en…


Tüm mal varlığını kaybetmiş zengin bir tüccarla başlayıp, coğrafyamızın dört bir yanını gezerek, imparatorları, bilim insanlarını, aktrisleri, müzisyenleri ve daha tanımadığımız belki de yüzbinlerce kişiyi etkileyen yüzlerce yıllık bir düşünce birikimi: Stoacılık

Kaynak: Datakabinet Web Sitesi

Bir önceki yazımda kaldığımız yerden devam edecek olursak (okumayanlar için) hayattaki en büyük amacın ve yegane iyiliğin erdemli bir birey olabilmek olduğunu söyleyen Stoacılık, değindiğimiz üzere 4 ana erdem çerçevesinde bu erdemliliğin edinilebileceği görüşündedir;

  • Pratik Bilgelik: Karmaşık durumlar içerisinde dahi mantıklı, edinilen bilgilerimiz çerçevesinde ve sakin bir üslupla hareket edebilme ve fevriliğin ortaya çıkarabileceği geri dönüşü olamayacak hataları yapmamızı önleyebilme yetisi;
  • Ölçülülük: Hayatımızın her alanında, özkontrolümüzü daima elimizde…

Fatih Başar Kutlu

I'm %99. [MSc in IR]

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store